Veiklos ataskaitos

2018 metai:

 • Nuobaudos - 19
 • Padėkos ir sveikinimai - 50
 • Piniginės premijos - 

2017 metai:

 • Nuobaudos - 18
 • Padėkos ir sveikinimai - 67
 • Piniginės premijos - 

2016 metai:

 • Nuobaudos - 19
 • Padėkos ir sveikinimai - 76
 • Piniginės premijos - 197

2015 metai:

 • Nuobaudos - 31
 • Padėkos ir sveikinimai - 84
 • Piniginės premijos - 197

 

 

 

2018 m. I KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS 

Bendras

901 EUR
Administracija ir kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu       936 EUR
Gydytojai ir jiems prilygintas personalas 1.575 EUR
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 902 EUR
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 652 EUR
Kitas personalas 557 EUR

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2018 metai

2018 metų rugpjūčio mėnesį Lietuvos medicinos studentų asociacijai (kodas 191924157) suteikta parama.
Tikslas: tarptautinei medicinos studentų mainų programai. Paramos suma 470,71 eurai.

2018 metais Kauno klinikos suteikė paramą Lietuvos medicinos studentų asociacijai (įst. k. 191924157.
Tikslas: parama suteikta pagal mainų programą 2018 m. sausio, vasario, balandžio mėnesiais. Suteiktos paramos vertė 91,96 EUR.

2018 metais Kauno klinikos suteikė paramą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinei draugijai (įst. k. 193008490).
Tikslas: parama suteikta pagal mainų programą 2018 m. kovo mėn. Suteiktos paramos vertė 113,24 EUR.

2017 metai

2017 metais Kauno klinikos suteikė paramą Lietuvos medicinos studentų asociacijai (kodas 191924157).
Tikslas: traptautinei medicinos studentų mainų programai. Paramos suma 1713,53 eurai.

X