Mokslo centrai ir laboratorijos

Kauno klinikose puoselėjamos ilgametės net tik gydymo ir sveikatos priežiūros tradicijos kartu su moksliniais tyrimais bei diegiamomis inovacijoms suteikia didesnes galimybes ir ligoninės pacientams, ir personalui. Universitetinėje ligoninėje pacientai gauna aukščiausios kokybės pagalbą, o medikai turi geriausias sąlygas suderinti mokslinį ir praktinį darbą. Čia dera klinikinė praktika, moksliniai tyrimai ir medicinos studijos. Kauno  klinikų pagrindinis  mokslinės  veiklos  tikslas – plėtoti  integruotą  mokslinę, klinikinę veiklą.
Universitetinėje ligoninė vykdomos įvairaus spektro mokslinių tyrimų kryptys: Gyvensenos ir aplinkos veiksnių įtakos sveikatai tyrimai, Sveikatos ekonomikos ir sveikatos sistemos tyrimai bei klinikiniai moksliniai tyrimai. 
Kauno klinikose už mokslinius tyrimus ir studijų koordinavimą yra atsakinga Mokslo ir studijų koordinavimo tarnyba, kurios tikslas būti pirmas kontaktas visiems besimokantiems ar norintiems vykdyti biomedicininius tyrimus Kauno klinikose. 
Kontaktai: 
Tarnybos vadovė prof. Žemyna MILAŠAUSKIENĖ
Tel. +370 37 326467
El. p.: zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt

Specialistė Kristina ILGAUDAITĖ
Tel. +370 37 326467
El. p.: kristina.sarokiniene@kaunoklinikos.lt
Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas 

Kauno klinikose veikia LSMU MA mokslo centrai: Kardiologijos institutas, Endokrinologijos institutas ir Neuromokslų institutas.

LSMU MA Endokrinologijos institutas įsteigtas tarptautinio ir nacionalinio lygio endokrininės sistemos ligų fundamentiniams, klinikiniams bei epidemiologiniams tyrimams vykdyti bei suteikiantis mokslinę bazę LSMU studentų trečio lygio (doktorantūra) studijoms ir dėstytojų mokslinės kvalifikacijos kėlimui. Daugiau informacijos apie Endokrinologijos institutą.

LSMU MA Kardiologijos institute atliekami ilgalaikiai kardiologijos ir su ja susijusių gretutinių krypčių fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, sudaromos sąlygos studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti, rengia mokslininkus ir padeda rengti specialistus. Daugiau informacijos apie Kardiologijos institutą.

LSMU MA Neuromokslų institute atliekami tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių neuromokslų ir elgesio medicinos tematikos ilgalaikiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, kuris sudaro sąlygas studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimui, rengia mokslininkus ir specialistus, dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie Neuromokslų institutą. 

Kauno klinikose veikia devynios laboratorijos:

Genetikos ir molekulinės medicinos klinika:

  • Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija 
  • Molekulinės genetikos laboratorija 
  • Citogenetikos laboratorija
  • Biocheminės genetikos laboratorija

Imunologijos ir alergologijos klinika:

  • Imunologijos laboratorija

Laboratorinės medicinos klinika:

  • Klinikinės chemijos ir genetikos laboratorija
  • Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorija
  • Mikrobiologijos laboratorija

Pulmonologijos klinika:

  • Miego laboratorija
X