Aktuali informacija

Su savimi turėkite:

 • gydytojo siuntimą;
 • asmens dokumentus: pasą arba kitą asmens tapatybę liudijantį  dokumentą, vaikams – gimimo liudijimą arba pasą;
 • valstybinio socialinio draudimo, pensininko, neįgalumo, darbo biržos pažymėjimą, moksleivio, studento arba kitą dokumentą, suteikiantį socialines garantijas;
 • tyrimus iš šeimos gydytojo;
 • Jei gydėtės kitose gydymo įstaigose ir turite išrašus iš ligos istorijų arba rentgeno nuotraukas, rekomenduojama jas pasiimti, tai palengvins darbą gydytojams ir bus galima palyginti ankstesnių tyrimų rezultatus.

Pacientas turi atvykti tiksliai paskirtą datą ir valandą.

Su savimi turėkite:

 • gydytojo siuntimą hospitalizacijai;
 • asmens dokumentus: pasą arba kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą, vaikams – gimimo liudijimą arba pasą;
 • valstybinio socialinio draudimo, pensininko, neįgalumo, darbo biržos pažymėjimą, moksleivio, studento arba kitą dokumentą, suteikiantį socialines garantijas;


Asmeniniai reikmenys:

 • asmens higienos reikmenys (dantų šepetukas, dantų pasta, šukos, muilas ir kt.);
 • ligoninėje pacientai, jei pageidauja, gali dėvėti asmeninius drabužius (naktinius marškinius, pižamas, chalatus ir kt.) ir avalynę:
 • drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi, iš natūralaus pluošto, nesintetiniai;
 • avalynė (šlepetės ) – guminė ar odinė (ne medžiaginė ir ne kailinė).
   

Nerekomenduojama imti:

 • brangių daiktų, papuošalų ir stambios pinigų sumos;
 • Už su savimi pasiimtus į skyrių brangius daiktus, papuošalus  ir pinigus klinikų administracija neatsako.
   

Draudžiami daiktai:

Neleidžiama pacientams palatose turėti savo televizorių, elektrinių virdulių, spiralių ir kitų elektros prietaisų, išskyrus elektrinę skutimosi mašinėlę.

Kavinė

Kauno klinikų kavinę su plačiu patiekalų asortimentu rasite Paslaugų centre, 3 aukšte. Kavinė lankytojų laukia nuo 9 iki 17 val.

Valgykla

Valgykloje, esančioje Paslaugų centre, 2 aukšte, lankytojai laukiami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Parduotuvės 

Parduotuvėse galite įsigyti higienos reikmenų, gėrimų, užkandžių, spaudos leidinių. Parduotuves rasite šalia valgyklos ir Centrinio korpuso vestibiulyje.

Siuvykla

Siuvyklą galite rasti Paslaugų centre, 3 aukšte.

Kirpykla

Kirpyklą galite rasti Paslaugų centre, 3 aukšte.

Koplyčia

Šv. Luko koplyčia įsikūrusi Paslaugų centre 3 aukšte.
Šv. mišios vyksta:
Pirmadieniais – penktadieniais 14.30 val.
Sekmadieniais 16.00 val.
Šeštadieniais Šv. Mišių nebūna

Bankomatai

Jūsų pastogumui Centrinio korpuso vestiibiulyje rasite Luminor ir Swedbank bankomatus. 

Paslaugų centras yra cokoliniame aukšte (einant per tunelius).

Kauno klinikos siekia, kad:pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.

Kauno klinikų šv. Luko koplyčią rasite Paslaugų centre, 3 aukšte, šalia kavinės.

Šv. mišios
Pirmadieniais – penktadieniais (kasdien) 14.30 val.
Sekmadieniais 16.00 val.
Šeštadieniais Šv. Mišių nebūna

Švč. sakramento adoracija vykdoma antradieniais ir ketvirtadieniais 10.00 – 14.15 val.

Kauno klinikų kepalionai budi ligoninėje darbo dienomis 10.00 – 17.00 val.
Mob. 8 671 71716, 8 (37) 327180

Dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė
Tel. 861841500. El. paštas Svetlana.AdlerMikuleniene@kaunoklinikos.lt

Kapelionas (kunigas) – rūpinasi dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa.

Dvasinis asistentas – padeda kapelionui rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa; esant reikalui atlikti tas kapeliono funkcijas, kurios nėra rezervuotos kunigystės šventimus turintiems asmenims. Rūpinasi dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga. 

Ligonių sekramentas
Ligonių sakramento Biblinis pagrindimas glūdi apaštalo Jokūbo laiške: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).
Istorijos bėgyje ligonių patepimas vis dažniau buvo teikiamas tik mirštantiems ligoniams ir dėl to gavo „Paskutinio patepimo“ vardą. Tačiau Bažnyčia liturgijoje niekada nenustojo meldusi Viešpatį grąžinti ligoniui sveikatą, jeigu tai padėtų jo išganymui. Ligonių patepimo sakramentas – gydymo sakramentas, kurio forma ir materija – patepimas aliejumi ir kunigo malda. Tokiu būdu visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų, bei paragina ligonius savo noru jungtis su Kristaus kančia taip paverčiant ja malda. Patepimas kaip toks liudija žmonėms, kad Dievas niekuomet neapleidžia, kad jungdamiesi su kenčiančiu Kristumi dalyvaujame ir Jo prisikėlime. Ligonių sakramentas suteikia nuodėmių atleidimo malonę, jei ligonis nepajėgus atlikti Išpažinties.

Kas gali priimti Ligonių sakramentą?

Kiekvienas pakrikštytas katalikas – prieš operaciją, sunkiai sergant, varginamas senatvės negalių;
Sergantiems vaikams sakramentą galima teikti tada, kai jie suvokia jo vertę bei naudą;
Patartina, kad Ligonių sakramentas būtų teikiamas dar žmogui esant sąmoningam, kad žmogus galėtų atlikti Išpažintį ir priimti Komuniją;
Mirštančiajam būtina pakviesti kunigą, kuris jam suteikia ne tik Ligonio sakramentą, bet ir Viatiką (lot. kelionės maistas) – šv. Komuniją, kuri parengia mirštantįjį paskutinei kelionei.

Krikštas
Krikštas yra viso krikščioniško gyvenimo pamatas – vartai į kitus sakramentus. Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas – mirštama Kristaus mirtyje ir Šventosios Dvasios veikimu prisikeliama Kristuje, tampant „nauju kūriniu“. Krikštas panaikina gimtąją nuodėmę – polinkį į blogį ir suteikia Dieviškąją malonę, tačiau pakrikštytajame lieka kai kurios laikinos nuodėmių pasekmės: kentėjimai, liga, mirtis ar trapumo žymės, kaip charakterio silpnybės ir t. t. Krikštas yra tikėjimo sakramentas, todėl visų pakrikštytųjų tikėjimas turi augti. Kad Krikšto malonė pilnai išsiskleistų reikalinga tėvų ir bendruomenės parama bei pagalba.
Kūdikių krikštas yra labai sena Bažnyčios tradicija, gerai žinoma nuo II amžiaus. Krikščionys tėvai, norintys auklėti vaiką krikščioniškai, turėtų kuo ankščiau jį pakrikštyti, ypač kai vaikelis gimsta neišnešiotas ar sergantis. Krikšto malonė sustiprina vaikelį, kaip Ligonio sakramentas suaugusiuosius.

Kiti sekramentai
Pagal poreikį teikiama pagalba pasirengiant Sutvirtinimo ir Eucharistijos Susitaikinimo (Išpažintis) bei Santuokos sakramentams. Kasdien, išskyrus šeštadienius, koplyčioje aukojamos šv. Mišios. Prašymus šv. Mišioms galite pateikti atėję į koplyčios raštinę.

Dvasinė pagalba ne katalikams
Dvasinė pagalba suteikiama pagal įsitikinimus – tradicinių religijų atstovams pakviečiami jų bendruomenių dvasininkai. Kitais atvejais dvasinė pagalba suteikiama neprieštaraujant Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų vidaus taisyklėms ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

EIVENA
Draugijos tikslas - vienyti susirgusias moteris, padėti joms įveikti ligą, nors maža dalele prisidėti prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Kartu su gydytojais skleisti žinais apie onkologines ligas bei naujausius gydymo metodus. Skatinti  moteris būti optimistiškomis ir aktyviomis, suteikti galimybę būti kartu.
https://www.eivena.lt/ 


GYVASTIS
Pagrindinės „Gyvasties“ veiklos kryptys: organų donorystės propagavimas, pacientų interesų atstovavimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje ir tarptautiniu mastu, įvairiapusė tarpusavio pagalba, pacientų ir jų artimųjų švietimas apie inkstų ligas ir jų gydymo būdus,  praktinių sveikesnės gyvensenos įgūdžių ugdymas, psichologinė pagalba pacientams ir jų artimiesiems.
http://www.donoras.lt/lt/apie-gyvasti.html 

PADEDU AUGTI
Asociacija teikia pagalbą, informaciją, konsultaciją, esant priešlaikinio gimdymo grėsmei, gimus neišnešiotam naujagimiui(-iams), auginant neišnešiotukus namuose.
http://padeduaugti.lt/ 

POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija)
Pola veiklos: šviečia visuomenę, kaip sumažinti tikimybę susirgti vėžiu, moko pacientus aktyviai dalyvauti savo ligos gydyme, organizuojame nemokamus seminarus, mokymus, meno terapijas ir konferencijas pacientams, informuoja pacientus platindami nemokamus leidinius aktualiomis temomis, stiprina pacientų organizacijas, telkia vėžiu sergančių asmenų bendruomenę, kurios nariams išduodama POLA kortelė, suteikia daugiau galimybių sergantiems.
http://www.pola.lt/

SRAUNIJA

Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis Asociacija „Sraunija“ jungia šeimas, kuriose yra sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis, ir kitus geros valios žmones, pritariančius arba vykdančius Asociacijos įstatais numatytą veiklą.
https://sraunija.lt/asociacija/misija 

PACIENTŲ ORGANIZACIJOS IR JŲ KONTAKTAI
http://sam.lrv.lt/lt/nuorodos/visuomenines-organizacijos/pacientu-organizacijos 

Kauno klinikose dirbantys socialiniai darbuotojai pacientui ir jo artimiesiams gali padėti šiais klausimais:

*

*

*

 

Akušerijos ir ginekologijos klinikos Neonatologijos klinikos soc. darbuotoja Aušra MAZGIENĖ
El. p.: ausra.mazgiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +370 37 326127
Slaugos koordinavimo tarnybos soc. darbuotoja (atsakinga už savanorystę) Alma BARGELYTĖ
El. p.: alma.bargelyte@kaunoklinikos.lt
Tel. +370 37 326767
Vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriaus soc. darbuotoja
El. p:
Tel.
Šeimos medicinos klinikos ir Onkologijos ir hematologijos Rima
El. p:
Tel.
Neuroreabilitacijos skyriaus soc. darbuotoja Rita
Vaikų skubios pagalbos skyriaus soc. darbuotoja 

X