Romainių tuberkuliozės ligoninė

Romainių tuberkuliozės ligoninė

Ligoninės vadovas prof. Skaidrius MILIAUSKAS

Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė yra specializuoto profilio ligoninė, kurioje diagnozuojama ir gydoma plaučių, inkstų, kaulų ir kitų organų tuberkuliozė, kuri gali būti atspari ar jautri prieštuberkulioziniams vaistams, suteikiamos paliatyvios slaugos paslaugos tuberkulioze sergantiems sunkios būklės, mirštantiems pacientams. Ligoninė – LSMU studentų, rezidentų ir gydytojų mokymo bazė, teikianti ambulatorinę ir stacionarinę pagalbą Kauno apskrities ir visos respublikos gyventojams. Čia taip pat vykdomi moksliniai tuberkuliozės tyrimai. 

Ligoninė įkurta 1937 m. liepos 1 d. Draugijos kovai su tuberkulioze Kauno skyriaus iniciatyva. Pirmasis įstaigos vadovas – dr. L. Simanavičius. Nuo 1944 m. iki 1988 m. ligoninei vadovavo Lietuvos nusipelnęs gydytojas Kazys Kavaliauskas.1971 m. ligoninėje įsikūrė Kauno medicinos instituto katedra, kuriai vadovavo doc. Jonas Kuzma. 2000 metais, vadovaujant direktoriui Algimantui Tarūtai, atlikta ligoninės, bei visų Kauno miesto tuberkuliozės įstaigų restruktūrizacija. 2004 m. liepos 1 d. ligoninė prijungta prie Kauno klinikų. Šis prijungimas pagerino ligonių ištyrimo ir konsultacijų galimybes: reikalui esant, atliekami patys sudėtingiausi ir moderniausi tyrimai (kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, pozitronų emisinė tomografija).

2012 m. Europos Sąjungos lėšomis ligoninė renovuota, apšiltinti pamatai, sienos, stogai, pakeisti langai, durys. Ligoniams sudarytos geros gydymosi sąlygos: palatos, skirtos vienam, dviem ir trims ligoniams. Atsparios tuberkuliozės skyriaus patalpose įrengta šiuolaikinė ventiliacija. 2014 metais pradėtas Lietuvos tuberkuliozės profilaktikos ir gydymo kontrolės projektas, kurį kuriant prisidėjo mūsų ligoninės specialistai. Šį projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimas numatomas iki 2022 metų. Jame akcentuojama stiprinti ir plėsti tuberkulioze sergančių ligonių ambulatorinį gydymą bei gydymo kontrolę. Tuo pačiu bus mažinamos brangiai kainuojančios tuberkuliozės įstaigų stacionarinės lovos. Taip pat bus gerinama tuberkuliozės įstaigų materialinė bazė: rekonstruojamos bei renovuojamos vidaus patalpos, jose bus įrengta šiuolaikinė ventiliacija, sanitariniai mazgai palatose, atnaujinamos diagnostikos priemonės ir įranga.

Klinikinė veikla

Šiuo metu filiale atliekamas neintervencinis naujo atsparios tuberkuliozės vaisto tyrimas.

Moksliniai pasiekimai

Šiuo metu filiale atliekami tuberkuliozės sukėlėjo atsparumo vaistams ir kitų veiksnių, sąlygojančių tuberkuliozės gydymo išeitis tyrimai.

Pedagoginė veikla

Filiale vyksta mokymai LSMU terapinių specialybių rezidentams. Pedagoginis personalas skaito paskaitas ir veda praktikos darbus LSMU Medicinos fakulteto IV kurso studentams ir visuomenės sveikatos II kurso studentams. Vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai slaugytojoms ir šeimos gydytojams, dirbantiems DOTS kabinetuose bei su tuberkulioze segančiais pacientais.

Pedagoginis klinikos personalas:

  • Prof. Skaidrius MILIAUSKAS
  • Greta MUSTEIKIENĖ
  • Jolanta PLATŪKYTĖ (kvalifikacijos kursų vadovė)
X