Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika

Kauno klinikų DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ ORTOPEDIJOS KLINIKA

Klinikos vadovas prof. dr. Alvydas GLEIZNYS

Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje Lietuvos gyventojams teikiamos specializuotos antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės ortopedinės odontologijos paslaugos. Klinika yra viena iš nedaugelio gydymo įstaigų Lietuvoje, kuri apjungia didelę mokomąją, mokslinę ir praktinę ortopedinės odontologijos patirtį.
Klinikoje ne tik studijuoja Odontologijos fakulteto II-V kursų studentai, bet tai yra ir pagrindinė Lietuvos gydytojų odontologų ortopedų rengimo bazė. Čia mokosi ortopedinės odontologijos rezidentai, tobulinasi šalies gydytojai odontologai ir odontologai specialistai, dantų technikai.
Visi klinikos gydytojai atlieka mokslinius tyrimus stomatognatinės sistemos ir bendrinės organizmo patologijos srityse.
Šiuo metu funkcionaliai renovuotoje klinikoje dirba 10 pripažintų savo srities specialistų gydytojų odontologų ortopedų. Iš jų 7 turi mokslinį daktaro laipsnį, tarp jų – 3 profesoriai, 2 docentai, 2 lektoriai. Klinikoje studijuoja ir dirba 13 gydytojų rezidentų, būsimųjų gydytojų odontologų ortopedų.
Klinikoje atliekamas gydomasis ir konsultacinis darbas. Klinikos gydytojai konsultuoja visos Respublikos gyventojus dantų ir žandikaulių patologijos, protezavimo, diagnostikos klausimais. Personalo kompetencija, profesionalumas, žinios, patirtis, atsakingumas, šiuolaikinės medžiagos ir technologijos suteikia galimybę sėkmingai reabilituoti kramtymo funkciją sudėtingiausiems pacientams.
Klinikoje teikiamos iš PSDF biudžeto kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka nustatomas kompensavimo iš PSDF biudžeto ir ortopedinių sveikatos paslaugų įvertinimas.
Klinikos Mokomojoje dantų protezavimo laboratorijoje šiuolaikine technologija gaminami visų tipų ortopediniai aparatai ir dantų protezai. Laboratorija sudaro ir išorės sutartis su gydytojais odontologais Kauno mieste. Už suteiktas dantų protezavimo laboratorijos paslaugas išduodami atliktų paslaugų sertifikatai.
Klinikos darbuotojai dalyvauja ruošiant pagrindinius sveikatos apsaugą reglamentuojančius įstatymus, poįstatyminius aktus bei vykdant Lietuvos gyventojų pagrindinių odontologinių ligų profilaktikos programą. Aktyviai prisideda prie Odontologų Rūmų, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo, LOOD veiklos.

Moksliniai pasiekimai

Klinikos gydytojai odontologai ortopedai aktyviai dalyvauja ne tik klinikinėje, bet ir mokslinėje veikloje: dalyvauja mokslinių tyrimų programoje „Veido, žandikaulių ir burnos patologija“, atlieka mokslinius tyrimus stomatognatinės sistemos ir bendrinės organizmo patologijos srityse, skaito mokslinius pranešimus Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose konferencijose, publikuoja mokslinius straipsnius.
Mokslinėje veikloje dalyvauja visi 10 klinikos specialistų, dirbančių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.
Atliekamais tyrimais siekiama gerinti žmogaus sveikatos būklę, pritaikant naujausius praktinius metodus ir diegiant inovatyvias technologijas.
Kiekvienas atliktas tyrimas paremiamas ankstesnių klinikos ir tarptautinių mokslinių tyrimų rezultatų analize, tarptautiniu įvairių sričių specialistų bendradarbiavimu.
Klinikos mokslinės veiklos kryptis 2014-2018 metams:
„Kramtomosios sistemos biomechaninių savybių modeliavimas baigtinių elementų metodais ir struktūrinių pokyčių eigos matematinis bei biologinis prognozavimas. Priedančio audinių uždegiminių ligų etiopatogeninių mechanizmų tyrimai. Infekcijos kontrolė protezų gamyboje. Optimalių reabilitacijos metodų matematinis statistinis pagrindimas“. Vadovas prof. A.GLEIZNYS.

Pedagoginė veikla

Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika dalyvauja LSMU MA odontologijos studijų procese, gydytojo odontologo ortopedo profesijos įgijimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, gydytojų odontologų ir gydytojų odontolologų ortopedų tobulinimosi procesuose bei tarptautinių mokslinių tyrimų plėtroje.

  • Klinika ugdo LSMU MA OF studentams teorinius ir praktinius ikiklinikinius ir klinikinius bazinius odontologinės ortopedinės praktikos įgūdžius. Bakalauro studijų metu bendrame odontologų kvalifikacijos rengime suteikiamos žinios apie dantų protezavimo medžiagas, dantų protezų gamybos technologijas, stomatognatinės sistemos struktūros ir funkcijos įvertinimą, sutrikimų diagnostiką ir gydymą, dantų ir dantų lankų defektų, kramtymo funkcijos reabilitaciją, suformuojamas šiuolaikinių gydymo metodų ir prevencinių procedūrų suvokimas, skatinamas asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Magistrantūros studijų metu suteikiamos žinios apie naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus diagnozuojant įvairias stomatognatinės sistemos patologijas, stomatognatinės sistemos biomechaniką ir planuojant tarpdisciplininį jų gydymą. Formuojami gebėjimai dirbti komandoje, analizuoti praktinius rezultatus, vykdyti mokslinius tyrimus. Studijų procese dalyvauja visi LSMUL darbuotojai: 3 profesoriai, 2 docentai, 2 lektoriai, 3 asistentai. Gydytojai rezidentai taip pat dalyvauja mokymo procese, 2 iš jų įdarbinti LSMU asistento pareigose po 0,25 etato. Klinikoje studentai odontologai mokosi nuo 2 kurso. Ikiklinikinis ortopedinės odontologijos kursas (3 - 5 semestrai) apima: 220 auditorinių val. (11 kred.), klinikinis ortopedinės odontologijos kursas (6 - 8 semestrai) apima: 330 auditorinių val. (17 kred.), 9 -me semestre dėstomas bendras su kitomis klinikomis modulis “Burnos ertmės gleivinės ligų ir veido žandikaulių funkcinės patologijos reabilitacija ir klinikinė praktika”- 220 auditorinių val. (11 kred.) ir 10 -me semestre odontologijos klinikinė praktika 108 auditorinių val. (4 kred). Burnos higienos specialybės IV kurso studentams skaitomos 70 auditorinių val. paskaitos (3 kred).
X