Endokrinologijos klinika

Kauno klinikų ENDOKRINOLOGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovė prof. Rasa VERKAUSKIENĖ

Endokrinologijos klinika yra Lietuvos endokrinologijos pradininkė, įkurta 1972 m., turinti senas klinikinio darbo ir mokslinių tyrimų tradicijas. Šiuo metu klinika yra pagrindinė gydymo, studijų ir mokymo bei mokslinių tyrimų, kuriuos vykdo bendradarbiaudama su LSMU Endokrinologijos institutu, bazė Lietuvoje. Klinikoje dirba jaunas, darbštus, entuziastingas, naujų idėjų ir energijos turintis kolektyvas.

Klinikoje yra 3 skyriai:
1. Ambulatorinis endokrinologijos skyrius
2. Vaikų endokrinologijos skyrius
3. Endokrinologijos skyrius, kurį sudaro Bendrosios endokrinologijos ir Diabetologijos sektoriai.
Klinikos pagrindinis tikslas - teikti aukščiausio lygio, kokybiškas paslaugas pacientams sergantiems visomis endokrininėmis ligomis. Siekiama, kad ligos būtų greitai ir teisingai diagnozuotos ir paskirtas geriausias gydymas, suteikta informacija kaip išvengti ligų atsiradimo ar paūmėjimo. Tuo tikslu klinikoje įdiegiami nauji diagnostikos ir gydymo metodai, konsultuoja gydytojai endokrinogai, psichologas, vykdomi gyvenimo būdo keitimo mokymai, diabeto slaugytojos konsultacijos ir mokymai, sudėtingais diagnostikos ir gydymo atvejais sprendimai priimami gydytojų endokrinologų konsiliumuose ar multidisciplininiuose konsiliumuose, dalyvaujant kitų specialistų gydytojams. Personalas reguliariai tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, konsultuojamasi su užsienio specialistais, atnaujinamos patalpos ir medicininė technika, teikiama konsultacinė ir ekspertinė pagalba kitų specialybių gydytojams, skubi konsultacinė pagalba, siekiama, kad naujausi ir įrodymais pagrįsti diagnostikos ir gydymo metodai būtų prieinami klinikos pacientams.
Mūsų klinika teikia antrinio lygio ir tretinio lygio paslaugas ir per metus klinikoje konsultuojama beveik 30 000 pacientų iš visos Lietuvos, stacionare gydoma daugiau nei 2000 pacientų, gydoma daugiau nei 1000 vaikų, sergančių endokrininėmis ligomis.
Klinikos specialistų kompetencija pripažįstama visoje Europoje: 2016 m. klinika nominuota referencijos centru endokrinologijos srityje Europos Retų ligų referencijos endokrinologijos tinkle Endo-ERN. Retų endokrininių ligų centro užduotis - užtikrinti daugiaprofilinę specializuotą pagalbą šiomis ligomis sergantiems pacientams.

Moksliniai pasiekimai

Pagrindines temos, kuriose endokrinologijos klinika vykdo mokslinius tyrimus:

 • Nauji cukrinio diabeto diagnostikos ir gydymo metodai.
 • Klinikinių, genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių įtaka cukrinio diabeto eigai, vėlyvųjų diabetinių komplikacijų raidai, pasekmėms.
 • Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą analizė.
 • Klinikinių, genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių nutukimo ir gestacinio diabeto pasekmes motinoms ir jų vaikams, tyrimai.
 • Hipofizės ligų etiologijos, klinikos ir skirtingų gydymo metodų efektyvumo analizė.
 • Kardiometabolinės rizikos veiksniai, sergant Turnerio sindromu.
 • Sunkios rezitencijos insulino priežaščių ir pasekmių tyrimas.
 • Nutukimo įvairių gydymo metodų efektyvumo tyrimas.

Klinikinė veikla

 • III fazės daugiacentris, dvigubai aklas, atsitiktinių imčių, placebu ir metforminu kontroliuojamas klinikinis tyrimas (MK0431-083), skirtas sitagliptino veiksmingumui ir saugumui nustatyti 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems vaikams su nepakankama glikemijos kontrole. Tyrimas prasidėjo 2011.12.28., įtraukimas į tyrimą tebesitęsia. Tyrime kviečiami dalyvauti vaikai, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu. Preliminari tyrimo trukmė: 6 metai. R. Verkauskienė (pagr. tyrėja). Kiti tyrėjai: R. Dobrovolskienė, D. Veličkienė, R. Pilkauskienė.
 • Veiksmingumo ir saugumo palyginimas tarp greitesnio veikimo insulino asparto ir NovoRapid® kartu taikant insuliną Degludec vaikams ir paaugliams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu ( NN1218-4101) Tyrimas prasidėjo 2016.05.02., įtraukimas į tyrimą 1 tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų pasibaigęs. Preliminari tyrimo trukmė: 2 metai. R. Verkauskienė (pagr.tyrėjas). Kiti tyrėjai: E. Jašinskiene, G. Mockevičienė, R. Navardauskaitė, A. Krivolap.
 • Klinikinis tyrimas pediatriniams pacientams, turintiems augimo hormono trūkumą, siekiant įvertinti saugumą, toleravimą ir veiksmingumą naudojant ilgo veikimo augimo hormoną GX-H9 (GX-H9-003). Tyrimas prasidėjo 2016.05.09., įtraukimas į tyrimą vaikų, kuriems diagnozuotas augimo hormono trūkumas, pasibaigęs. Preliminari tyrimo trukmė: 2 metai. R. Verkauskienė (pagr. tyrėja). Kiti tyrėjai: E. Jašinskienė, R. Pilkauskienė.
 • 5 metų trukmės tyrimas glikemijos kontrolės trukmei palyginti, skiriant vildagliptiną derinyje su metforminu arba įprastinę monoterapiją metforminu, pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir anksčiau negydytiems vaistiniais preparatais nuo diabeto. Tyrimas prasidėjo 2012.03.14., įtraukimas suaugusiųjų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu, pasibaigęs. Preliminary trukmė - 7 metai. J. Lašienė (pagr. tyrėja).
 • III fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, veikliu palyginamuoju vaistiniu preparatu kontroliuojamas klinikinis tyrimas papildomai skiriamo sitagliptino saugumui ir veiksmingumui ištirti, lyginant su papildomai skiriamu dapagliflozinu, tiriamiesiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir nesunkiu inkstų pažeidimu, kurių glikemijos kontrolė vartojant metforminą yra nepakankama. Tyrimas prasidėjo 2015 m., įtraukimas suaugusiųjų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu, pasibaigęs. Preliminari trukmė - 1 metai. Dž. Veličkienė (pagr. tyrėja). Kiti tyrėjai: M. Francaitė–Daugelienė, E. Prakapienė, V. Stankevičienė, R. Pociuvienė.
 • Daugiacentris, tarptautinis, atsitiktinių imčių, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojamas (dvigubai koduotas) ir aktyviai kontroliuojamas tyrimas NNC0195-0092 vartojimo vieną kartą per savaitę veiksmingumui ir saugumui palyginti su placebo vartojimu vieną kartą per savaitę ir kasdieniu Norditropin® FlexPro® vartojimu, skiriant suaugusiesiems, kuriems yra augimo hormono stoka, 35 sav. laikotarpiu, o vėliau – 53 sav. atviro tęstinio etapo metu“ klinikinį tyrimą. Tyrimas prasidėjo 2016 m., įtraukimas į tyrimą pacientų, kuriems diagnozuotas augimo hormono deficitas, pasibaigęs. Preliminari trukmė - 1,5m. Dž. Veličkienė(pagr. tyrėja). Kiti tyrėjai: L. Barsienė, R. Knispelis, V. Stankevičienė, R. Pociuvienė.

Pedagoginė veikla

Vykdomos studijų programos:

 • Medicinos fakulteto IV kurso studentams studijų programa „Širdies ir kraujagyslių ligų bei endokrininių ligų modulis - Endokrinologija ir endokrininė chirurgija.

Vykdomos rezidentūros programos:

 • Vaikų ir suaugusių endokrinologijos rezidentūros programos
 • Vidaus ligų, skubios pagalbos
 • Šeimos gydytojų rezidentūros.

Endokrinologijos klinikos specialistai dalyvauja Europos medicinos specialistų sąjungos (UEMS) Endokrinologijos sekcijos veikloje. Šios sąjungos tikslas harmonizuoti specialistų ruošimą ir akreditaciją, atstovauti medicinos specialistų interesus Europoje.
Vykdomos doktorantūros studijos:

 • „Endokrininių ligų ypatumai vaikų amžiuje"
 • „Klinikinė endokrinologija”
 • „Cukrinio diabeto epidemiologija ir prevencija”.
X