Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

Klinikos vadovė dr. Virginija AŠMONIENĖ
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +370 37 326741
El. paštas: GMMklinika@kaunoklinikos.lt

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos misija– aukščiausio lygio genetikos paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, kvalifikuotų medicinos specialistų rengimas bei mokslinių tyrimų/projektų vykdymas.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos gydytojai genetikai teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicininės genetikos paslaugas, konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti.
Klinikoje atliekamas platus spektras genetinių tyrimų, naudojant pažangią įrangą bei tyrimų metodus.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos tikslas – užtikrinti universitetinio lygio akademinę, mokslinę ir klinikinę veiklą bei jų progresą genetikos srityje.

 

GENETIKOS IR MOLEKULINĖS MEDICINOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +370 37 326741
El. p.: GMMklinika@kaunoklinikos.lt   

Administratorė Rima VAINORIENĖ
Tel. +370 37 326741
El. p.: rima.vainoriene@kaunoklinikos.lt 

Administratorė Lina PILIČIAUSKIENĖ
Tel. +370 37 326741
El. p.: lina.piliciauskiene@kaunoklinikos.lt 

Išankstinė pacientų registracija GYDYTOJO GENETIKO KONSULTACIJAI:
Centrinė konsultacinė poliklinika (suaugusiųjų (išskyrus nėščiasias) registracija:
+370 37 326068
+370 37 326256
+370 37 326510

Vaikų konsultacinė poliklinika (vaikų registracija):
+370 37 326465
+370 37 326864

Moterų konsultacija (nėščiųjų ir porų dėl nevaisingumo registracija):
+370 37 326827
+370 37 326927

SVARBU!
Visais atvejais, atvykstant gydytojo genetiko konsultacijai, būtina turėti:

 • asmens tapatybės dokumentą,
 • šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą,
 • visus iki tol atliktus tyrimus ir kitų gydytojų konsultacijų išrašus,
 • pasidomėti savo šeimos ir giminės iki prosenelių asmenimis (kokiomis ligomis jie sirgo, kokiame amžiuje mirė ir dėl kokios ligos, ar nebuvo nevaisingų šeimų, negyvagimių bei kt.),
 • informaciją apie Jūsų vartojamus vaistus, jų dozes;
 • kitą informaciją, kuri, Jūsų manymu, gali būti naudinga gydytojui genetikui.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos funkcijos:

 • organizuoti genetikos studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
 • rengti genetikos specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
 • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
 • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai skirtą įrangą bei priemones;
 • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones. 

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje veikia Klinikinės genetikos padalinys ir Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija.

Klinikinės genetikos padalinys

Gydytojai genetikai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti. Konsultuoja paveldimų genetinių ligų, retų genetinių ligų bei būklių, įgimtų raidos anomalijų, onkogenetikos, prenatalinės genetinės diagnostikos, porų nevaisingumo genetinių priežasčių bei daugiaveiksnių ligų (kardiologinių ligų, neurologinių ligų, onkologinių ir kt.) diagnostikos, gydymo bei prognozės klausimais ir pan.
Savo darbe gydytojai genetikai vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. V-1458 bei jo papildymuose pateiktomis indikacijomis ir tvarka.

Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija
molekulinės genetikos laboratorija
citogenetikos laboratorija
biocheminės genetikos laboratorija
Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorijoje atliekami sudėtingi genetiniai tyrimai: molekuliniai genetiniai, citogenetiniai, molekuliniai citogenetiniai iš kraujo, plazmos, audinių, vaisiaus vandenų, choriono gaurelių, virkštelės kraujo, šlapimo bei kt. naudojant pažangią įrangą, parenkant tiksliausius genetinių tyrimų metodus bei užtikrinant tyrimų kokybę. Aktyviai bendradarbiaujame su užsienio šalių specialistais genetinių tyrimų metodikų tobulinimo bei gautų rezultatų analizės klausimais. Į klinikinę praktiką nuolat įdieginėjami nauji genetiniai tyrimai svarbūs ligų (kardiologinių, onkologinių, hematologinių, endokrinologinių bei kitų) diagnostikoje bei gydymo taktikos pasirinkimui ar prognozei.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja moksliniuose projektuose, yra mokslinių straipsnių, tezių autoriai ir bendraautoriai. Klinikos darbuotojai bendradarbiauja su užsienio ir Lietuvos kolegomis retų ligų diagnostikos srityje.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai dalyvauja šiose LSMU studijų programose:

 • Genetikos rezidentūros studijų programa;
 • Neurologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas dalykas - Neuropatologijos ir neurogenetikos pagrindai;
 • Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas pasirenkamasis dalykas – Genetika imuninėje patologijoje;
 • Medicinos fakultetas, Medicininė ir veterinarinė genetika III kursas, dėstomas dalykas – Medicininė genetika I;
 • Medicinos fakultetas, Medicina V kursas – Vaikų ligų modulis, dėstomas dalykas – Klinikinė genetika.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai vadovauja ir konsultuoja studentus medicininės genetikos srityse, ruošiant:

 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų programos studentų bakalauro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos studentų magistro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos užsienio studentų magistro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Laboratorinės medicinos biologijos studijų programos studentų magistro baigiamuosius darbus.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinika siūlo podiplominius kursus: 

 • "Medicininė genetika" 72 val. (3 kreditai). Kursai skirti gydytojams genetikams, medicinos genetikams, biologams, medicinos biologams, medicinos biologų asistentams, biomedicinos technologams, biochemikams, įv. specializacijų gydytojams bei visiems besidomintiems.
 • "Sindromologijos ir dismorfologijos pagrindai" 18 val. (0,5 kredito). Kursai skirti visų specialybių gydytojams.

Studijų administratorė Milda NAGINEVIČIŪTĖ
Tel. +370 37 326741
El. p.: milda.nagineviciute@lsmuni.lt 

Pedagoginis klinikos personalas:

 • lekt. dr. Virginija AŠMONIENĖ
 • lekt. dr. Giedrius STEPONAITIS
 • lekt. dr. Ramūnas JOKUBKA
 • lekt. dr. Živilė ŽEMECKIENĖ
 • asist. Inga POCEVIČIENĖ

Klinikos vadovė

Dr. Virginija AŠMONIENĖ
Gydytoja genetikė
Tel. +370 37 326741
El. p.: virginija.asmoniene@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: prenatalinė genetinė diagnostika, nevaisingumo genetika

Gydytojai:

Kristina ALEKNAVIČIENĖ
Medicinos genetikė
El. p.: kristina.aleknaviciene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: molekulinė genetika

Darius ČEREŠKEVIČIUS
Medicinos genetikas
El. p.: darius.cereskevicius@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Tomas DUMBLIAUSKAS
Kokybės vadybininkas
El. p.: tomas.dumbliauskas@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: kokybės vadyba

Juozas GORDEVIČIUS
Bioinformatikas
El. p.: juozas.gordevicius@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: bioinformatika

Rimvydas JONIKAS
Medicinos biologas
El. p.: rimvydas.jonikas@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: molekulinė genetika

Aušra KYBARTIENĖ
Medicinos biologė asistentė
El. p.: ausra.kybartiene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika

Nora KRIVOŠČENKAITĖ
Klinikos laborantė
El. p.: nora.krivoscenkaite@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: molekulinė genetika, biocheminė genetika

Dalė MEDELINSKIENĖ
Medicinos biologė
El. p.: dale.medelinskiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika

Zita MAZĖTIENĖ
Pagalbinė darbuotoja
El. p.: zita.mazetiene@kaunoklinikos.lt 

Inga NASVYTIENĖ
Medicinos biologė asistentė
El. p.: inga.nasvytiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Jurgita PEČIULAITIENĖ
Klinikos laborantė
El. p.: jurgita.peciulaitiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika  

Lina PILIČIAUSKIENĖ
Administratorė 
Tel.: +370 37 326741
El. p.: lina.piliciauskiene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: administracinis darbas susijęs su personalu 

Inga POCEVIČIENĖ
Gydytoja genetikė
Tel.: +370 37 326819
El. p.: inga.poceviciene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: medicininė genetika 

Lina SEMĖNIENĖ
Pagalbinė darbuotoja
El. p.: lina.semeniene@kaunoklinikos.lt 

Birutė ŠABANIENĖ
Klinikos laborantė
El. p.: birute.sabaniene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Vacis TATARŪNAS 
Klinikinis chemikas 
El. p.: vacis.tatarunas@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: biocheminė genetika 

Rasa TRABERG
Gydytoja genetikė 
El. p.: rasa.traberg@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: vaikų ligų genetika  

Doc. dr. Rasa UGENSKIENĖ 
Gydytoja genetikė
Tel.: +370 37 326819
El. p.: rasa.ugenskiene@lsmuni.lt  
Veiklos sritis: onkogenetika 

Inga VALANČIŪTĖ 
Medicinos biologė asistentė  
El. p.: inga.valanciute@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Rima VAINORIENĖ 
Administratorė, klinikinė chemikė 
Tel.: +370 37 326741 
El. p.: rima.vainorienė@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: administracinis darbas susijęs su laboratorijos veikla, biocheminė genetika 

Živilė ŽEMECKIENĖ 
Medicinos biologė asistentė 
El. p.: zivile.zemeckiene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika 

Sandra ŽĖKIENĖ 
Medicinos genetikė 
El. p.: sandra.zekiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Vaidotas ŽVIKAS 
Klinikinis chemikas 
El. p.: vaidotas.zvikas@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: biocheminė genetika

X