Kardiologijos klinika

Kauno klinikų KARDIOLOGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovas prof. habil. dr. Remigijus ŽALIŪNAS

Kauno klinikų Kardiologijos klinikoje dirba apie 80 aukščiausios kvalifikacijos gydytojų, daugiau kaip 220 vidurinio ir jaunesniojo medicinos personalo, 10 kitų darbuotojų. Klinikoje veikia 6 skyriai: Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius (18 lovų), Intervencinės kardiologijos skyrius (8 dienos stacionaro lovos), Išeminės širdies ligos skyrius (60 stacionaro lovų), turintis Miokardo infarkto ir Krūtinės anginos sektorius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius (36 stacionaro lovos), turintis Širdies nepakankamumo ir Širdies ydų sektorius, Širdies aritmijų skyrius (30 stacionaro lovų) bei Konsultacijų ir diagnostikos skyrius, turintis Diagnostikos sektorių.

Klinikos tikslas – teikti šiuolaikiškas, kvalifikuotas ir specializuotas kardiologines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, vykdyti pedagoginę veiklą, dalyvauti mokslinėje veikloje, organizuoti klinikos medicininio personalo profesinį tobulėjimą, keliant kvalifikaciją Lietuvoje bei bendradarbiaujant su užsienio šalimis.

Klinikos uždaviniai:

 • teikti kvalifikuotas antrines ir tretines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, intervencinės kardiologijos paslaugas, kardiologijos intervencinės radiologijos dienos stacionaro paslaugas;
 • reguliuoti pacientų eiles, didinti prieinamumą paslaugoms;
 • optimizuoti ambulatorijos ir dienos stacionaro paslaugų apimtis, diegiant elektronines konsultacines paslaugas;
 • diegti naujus diagnostikos ir gydymo metodus;
 • plėsti mokamų paslaugų spektrą (užsienio piliečių gydymo atžvilgiu);
 • bendradarbiauti su kitais Kauno klinikų padaliniais, teikiant kokybiškas ir būtinas konsultacijas;
 • bendradarbiauti su šeimos klinikomis, II lygio ligoninėmis, su Kauno klinikine ligonine, plėsti klinikinio bendradarbiavimo galimybes, pacientų srautų pasiskirstymą, konsultacijas bei kitas bendro darbo galimybes;
 • dalyvauti kuriant Kauno klinikų elektroninės ligos istorijos sistemą, Kauno klinikų internetinį puslapį, pacientų portale;
 • dalyvauti pedagoginėje ir mokslinėje veikloje.

Moksliniai pasiekimai

Kardiologijos klinikoje 2017-2021 m. vykdoma mokslinė tema „Rizikos veiksnių, morfologinių, funkcinių parametrų, biocheminiu, imunologinių ir genetinių žymenų reikšmės nustatymas širdies ir kraujagyslių ligų ankstyvai diagnostikai, gydymui, ligos eigai ir išeičių prognozavimui“. Kardiologijos klinikos mokslinė veikla nukreipta išeminės ligos, aritmijų, įgytų širdies ydų, infekcinio endokardito, širdies nepakankamumo naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimui, naujų priešišeminių, antiaritminių, trombolizinių vaistų įdiegimui. Pagal geros klinikinės praktikos taisykles Kardiologijos klinikoje atliekami įvairūs vaistų klinikiniai tyrimai.

Klinikinė veikla

Šiuo metu klinikoje yra įgyvendinami šie klinikiniai tyrimai:

 • „Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti papildomo MTL cholesterolio mažinimo poveikį rimtiems širdies ir kraujagyslių įvykiams, kai AMG 145 vartojamas derinyje su statino terapija, kliniškai akivaizdžia širdies ir kraujagyslių liga sergantiems pacientams“ (pagrindinis tyrėjas doc. O. Gustienė), nuo 2013 m.
 • „Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti Alirokumabo (SAR236553/REGN727) poveikį širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių atsiradimui pacientams, neseniai patyrusiems ūminį koronarinį sindromą“ (pagrindinis tyrėjas R. Jurgaitienė), nuo 2013 m.
 • „III fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebo kontroliuojamas tyrimas skirtas įvertinti Ularitido (Urodilatino) intraveninės infuzijos veiksmingumą bei saugumą pacientams, kenčiantiems nuo ūminio dekompensuoto širdies nepakankamumo [TRUE-AHF]“ (pagrindinis tyrėjas prof. A. Kavoliūnienė), 2013-2016 m.
 • „Daugiacentris, perspektyvinis, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas serelaksino poveikiui, lyginant su įprastiniu gydymu, įvertinti, skiriant pacientams, kuriems yra ūminis širdies nepakankamumas (ŪŠN)“ (pagrindinis tyrėjas prof. A. Kavoliūnienė), nuo 2014 m.

Pedagoginė veikla

Kardiologijos klinika vykdo kardiologijos rezidentūros studijų programą (trukmė - 4 m.), kasmet studijas pradeda 1-2 doktorantai. 2014 m. Kardiologijos klinika buvo LSMU SA išrinkta kaip geriausiai studijas organizuojanti klinika. Nuo 2010 m. yra įdiegtas probleminis mokymas. Kardiologijos klinikos pedagoginis personalas dėsto šias studijų programas: širdies ir kraujagyslių bei endokrinologinių ligų modulį, invazinę kardiologą (pasirenkamasis), aktualius kardiologijos klausimus (pasirenkamasis), medicinos vystymąsi Europoje ir Europos Sąjungoje (pasirenkamasis) ir padeda ruošti mokslinį darbą (pasirenkamasis). Kardiologijos klinikoje kasmet organizuojami podiplominio tobulinimosi kursai, tęstinės vidaus ligų gydytojų ir kardiologų studijos, mokslinės praktinės konferencijos.

Studijų administratorė Reda TUMOSAITĖ (šiuo metu vaduoja Indrę ČIUŽAUSKIENĘ)
Tel.: +370 37 326306
El. p.: reda.tumosaite@lsmuni.lt

Kardiologijos rezidentūros studijų koordinatoriai:

Administratorė Reda TUMOSAITĖ
Tel. +370 37 326306
El. p.: reda.tumosaite@lsmuni.lt

Doc. dr. Jurgita PLISIENĖ
Tel. +370 37 326952
El. p.: jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt

Prof. Aras PUODŽIUKYNAS
Tel. +370 37 326126
El. p.: aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt

Už pedagoginę veiklą atsakingi asmenys:

Doc. Vaida MIZARIENĖ
Tel.: +370 37 326547 
El. p.: vaida.mizariene@lsmuni.lt

Doc. Diana Žaliaduonytė-PEKŠIENĖ
Tel. +370 37 326948 
El. p.: diana.peksiene@kaunoklinikos.lt

X