Laboratorinės medicinos klinika

Kauno klinikų LABORATORINĖS MEDICINOS KLINIKA

Klinikos vadovė prof. Astra VITKAUSKIENĖ

Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinika yra vienas didžiausių ir pažangiausių laboratorinės diagnostikos centrų, kuriame atliekami plataus profilio laboratoriniai tyrimai ir teikiamos konsultacinės paslaugos. Per metus čia atliekama virš 2 milijonų tyrimų, tarp kurių sudėtingi hematologiniai, imunohematologiniai, krešėjimo sistemos, bendraklinikiniai, biocheminiai, imunocheminiai, mikrobiologiniai ir virusologiniai tyrimai. Laboratorinės medicinos klinikos praktinė veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos normatyviniais dokumentais ir tarptautiniu standartu.

Klinikos tikslas - užtikrinti kvalifikuotas, savalaikes ir prieinamas laboratorinės diagnostikos paslaugas, atitinkančias pacientų ir gydytojų lūkesčius, ligų diagnostikos, jų eigos, gydymo efektyvumo vertinimo bei prevencijos tikslais; Užtikrinti laboratorinės medicinos srities mokslo, žinių ir inovacijų sklaidą studentams, gydytojams, laboratorinės medicinos, kitų sričių specialistams, o taip pat ir plačiąjai visuomenei. Siekiant šių tikslų, formuluojami tokie uždaviniai:

 • Teikti kokybiškas laboratorines paslaugas;
 • Diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais kokybės standartais;
 • Dalyvauti išorinėse laboratorinių tyrimų vertinimo programose;
 • Laiku, kompetentingai ir konfidencialiai suteikti laboratorinės diagnostikos paslaugas – užtikrinti pakankamą tyrimų spektrą, jų atlikimą ir teikti konsultacijas tyrimų užsakymo, rezultatų vertinimo ir interpretacijos klausimais, atsižvelgiant į konkrečią klinikinę situaciją;
 • Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais sprendžiant su laboratorine medicina susijusius klausimus ir problemas;
 • Užtikrinti aukštą mokomosios veiklos kokybę rengiant studentus, magistrantus, rezidentus, doktorantus ir medicinos specialistus, dalyvauti rengiant laboratorinės medicinos specialistus ir mokslininkus;
 • Užtikrinti mokslinės veiklos aktyvumą ir jos indėlį vykdant tarpdisciplininius mokslo darbus.

Moksliniai pasiekimai

Laboratorinės medicinos klinika mokslinės veiklos srityje glaudžiai bendradarbiauja su kitais klinikiniais padaliniais ženkliai prisidėdama prie laboratorinių tyrimų realizacijos. Trys klinikos darbuotojai yra apgynę daktaro disertacijas. Kasmet klinikos darbuotojai įneša svarų indėlį rengiant mokslines publikacijas. Laboratorinės medicinos klinikos darbuotojų mokslinio domėjimosi kryptys:

Bakterijų patogeniškumo veiksnių ir jų įtakos ligos eigai paieška;
Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams molekulinė charakteristika;
Hemostazės ir hematoonkologinių sutrikimų etiopatogenezinių mechanizmų paieška.

Pedagoginė veikla

Laboratorinės medicinos klinika – šiuolaikiška praktinio mokymo ir mokslo bazė. Klinikoje vykdoma Laboratorinės medicinos biologijos magistantūros studijų programa, kuri, remiantis išorinio studijų vertinimo tarptautinių ekspertų komisijos išvadomis, yra gavusi Studijų kokybės vertinimo centro akreditaciją.

Laboratorinės medicinos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja studijų procese – rengiami ir būsimieji gydytojai, ir medicinos biologai ir kiti laboratorinės diagnostikos specialistai. Klinikinės laboratorinės diagnostikos klausimai dėstomi bakalauro, magistro bei rezidentūros studijų programų studentams.

Laboratorinės medicinos klinikos pedagoginis personalas yra parengęs tris podiplominio tobulinimosi kursų programas. Juose studijuoti gali įvairių specialybių gydytojai ir medicinos biologai. Atskiri podiplominio tobulinimosi kursai yra sudaryti slaugytojoms, o doktorantai turi galimybę studijuoti jiems parengtus studijų dalykus.

Studijų administratorė Jurga PERTUŠEVIČIŪTĖ
Tel.: +370 37 327170
El. p.: jurga.petruseviciute@lsmuni.lt

Studijų administratorė Diana GAVĖNIENĖ
Tel.: +370 37 327170
El. p.: diana.gaveniene@kaunoklinikos.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

 • Prof. dr. Astra VITKAUSKIENĖ
 • Doc. dr. Erika SKRODENIENĖ
 • Doc. dr. Daiva URBONIENĖ
 • Doktorantė Asta DAMBRAUSKIENĖ
 • Asistentė Asta BALČIŪNAITĖ
 • Asistentė Kristina ČERNIAUSKIENĖ
 • Asistentė Vaida DIDŽIARIEKIENĖ
 • Asistentė Sandra MYKOLAITIENĖ
 • Asistentė Rasa STEPONAVIČIŪTĖ
 • Asistentė Neringa URBONAVIČIENĖ
 • Asistentė Lina VAŠKIENĖ
 • Asistentė Katerina ŽIDONIENĖ
X