Neurochirurgijos klinika

Kauno klinikų NEUROCHIRURGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovas prof. habil. dr. Arimantas TAMAŠAUSKAS

Kauno klinikų Neurochirurgijos klinika – Lietuvos neurochirurgijos pradininkė, pagrindinė neurochirurgijos bazė, mokymo įstaiga, kurioje vykdomos nuosekliosios bei tęstinės neurochirurgijos studijos, taip pat reprezentacinė institucija ryšiams su užsienio neurochirurginėmis institucijomis. Klinika yra vienintelė Lietuvoje, gavusi oficialų pripažinimą Europoje.

Moderni Neurochirurgijos klinika šiuolaikinėje medicinos sistemoje yra vienas iš imliausių investicijoms ir sparčiausiai inovacijas įdiegiantis specialistų centras. Šiuolaikinei neurochirurgijai reikalingi ne vien tik specialistai neurochirurgai. Sklandžiai veiklai būtinas kompleksinis bendradarbiavimas su kitų sričių medikais ir didžiulės investicijos, norint neatsilikti ne tik nuo Vakarų pasaulio standartų, bet ir naujųjų ES šalių neurochirurgijos centrų vystymosi ambicijų.

Neurochirurgijos klinikoje gydomi apie 50 proc. Lietuvos pacientų, kuriems reikalinga neurochirurginė pagalba, tarp jų – beveik visi sudėtingiausi suaugusiųjų ir vaikų atvejai. Neurochirurgijos klinikoje teikiamos tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros neurochirurgijos paslaugos: sudėtinga specializuota diagnostika; sudėtingas specializuotas gydymas; sudėtingų, sunkių komplikacijų, įvykusių kitose sveikatos priežiūros įstaigose, gydymas; multidisciplininis neurochirurginių ligų gydymas; retų ligų gydymas; konsultacinė ir ekspertinė pagalba; skubi konsultacinė pagalba kitoms gydymo įstaigoms ir pacientų pervežimas į Kauno klinikas; pacientų atranka gydymui užsienyje; antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Klinikoje veikia penki skyriai: Galvos smegenų traumų skyrius, Stuburo neurochirurgijos skyrius, Vaikų neurochirurgijos skyrius, Galvos smegenų chirurgijos skyrius ir Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyrius. Klinikos gydytojai taip pat konsultuoja ir gydo retomis ir nediagnozuotomis ligomis sergančius pacientus, čia veikia ir funkcinis Retų neurochirurginių ligų centras.

Moksliniai pasiekimai

Stiprėja LSMU Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorija, kur nagrinėjamos dvi temos – neuroonkologija ir CNS kraujagyslių neurochirurgija. Ši glaudžiai su Neurochirurgijos klinika susijusi mokslinė laboratorija yra unikali Lietuvoje. Ji dar labiau įtvirtina klinikos kaip Lietuvos neurochirurgijos centro svarbą. Šis junginys atitinka iškiliausių pasaulio universitetinių klinikų organizacinę struktūrą, kur neurochirurgai praktikai kartu su fundamentaliųjų mokslų atstovais plėtoja mokslinę veiklą ir dirba pedagoginį darbą. Tai palengvina bendradarbiavimą su užsienio laboratorijomis bei universitetais. Mūsų laboratorijoje jau pradedami CNS navikų genetiniai tyrimai, norima nustatyti navikų jautrumą chemoterapijai, kaupiama pacientų duomenų bazė ir CNS navikų bankas tolesniems tyrimams.

Nuo 1991 metų neurochirurgai apginė 16 daktaro disertacijų ir vieną habilitacinį darbą. Daugumą jų buvo gerai įvertintos užsienio universitetinių klinikų, pavyzdžiui, Harvardo, Berlyno, Nagojos ir kitų, neurochirurgų. Pastarąjį penkmetį Klinikos neurochirurgų darbai plačiai publikuojami prestižiniuose pasaulio neurochirurgijos žurnaluose.

Klinikos neurochirurgai kviečiami skaityti paskaitų JAV, Japonijos, Australijos, Latvijos universitetuose. Gydytojai, dirbantys Neurochirurgijos klinikoje, yra ne tik pasaulio ar Europos neurochirurgų asociacijų nariai, bet ir įtraukti į JAV neurochirurgų kongreso, Tarptautinės hipofizės chirurgų draugijos, Europos kaukolės pamato chirurgų draugijos valdybos ir kitų tarptautinių draugijų veiklą. Svarbiu Kauno neurochirurgijos įvertinimu galima laikyti neurochirurgo – vienintelio iš Baltijos šalių neurochirurgų – įtraukimą į ES medicinos projektų vertinimą bei pakvietimą tapti užsienio mokslinio žurnalo recenzentu.

Pedagoginė veikla

Neurochirurgijos klinikoje vykdoma rezidentūros programa yra akredituota kaip atitinkanti aukščiausius Europos Sąjungos standartus (akreditavo UEMS ir EANS jungtinis komitetas, 2007 ir 2014 m.). Vyksta mokymai ir kitų klinikų rezidentams: ortopedams traumatologams, chirurgams, vaikų chirurgams, neurologams, vaikų neurologams. Pedagoginis klinikos personalas skaito paskaitas ir veda praktikos darbus LSMU Medicinos fakulteto V kurso studentams. Klinikoje yra paruošti 3 gydytojų tobulinimosi kursai (72 ir 36 val. trukmės). Klinikoje įkurta moderni biblioteka, kurioje sukaupta nemažai medicininės periodikos bei knygų. Per įdiegtą vaizdų perdavimo sistemą ISIS studentai, rezidentai gali stebėti operacijas per mikroskopą ir išoriškai.

Studijų administratorė Laima RATKELIENĖ
Tel.: +370 37 326982
El. p.: neurochirurgijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

  • Prof. habil. dr. Arimantas TAMAŠAUSKAS
  • Doc. dr. Algimantas MATUKEVIČIUS
  • Prof. dr. Vytenis Pranas DELTUVA
  • Doc. dr. Kazys Vytautas AMBROZAITIS
  • Doc. dr. Vytautas RAGAIŠIS
  • Doc. dr. Kęstutis SKAUMINAS
  • Doc. dr. Rimantas VILCINIS
  • Dr. Gintautas VAITKEVIČIUS
  • Dr. Adomas BUNEVIČIUS
  • Gyd. Karolis BAREIKIS
X