Šeimos medicinos klinika

Klinikos vadovas prof. Leonas VALIUS
Eivenių g. 2
50161, Kaunas
Tel. +370 37 326257
Faksas: +370 37 337506
El. paštas: seimos.medicinos.klinika@kaunoklinikos.lt
Registracija pas šeimos gydytoją tel. +370 37 327032 / +370 37 201617
Registracija pas pirmines ambulatorines psichikos paslaugas teikiančius specialistus tel. +370 37 201617

Kauno klinikų Šeimos medicinos klinika yra viena pirmųjų įkurtų šeimos medicinos klinikų Lietuvoje. Klinikos darbuotojai yra pasaulinės šeimos gydytojų asociacijos (WONCA) nariai, Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos nariai. Šeimos medicinos klinika yra didžiausia šeimos medicinos rezidentūros bazė Lietuvoje. Darbuotojai turi ilgametę mokslinio ir klinikinio bendradarbiavimo patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu vykdant šias veiklas: klinikinius tyrimus; nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus; mokslinę, klinikinę, edukacinę ir pedagoginę veiklas.

Šeimos medicinos klinika teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos gydytojo ir bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojo ir akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos komandiniu principu: klinikoje dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, akušerės, socialinis darbuotojas, teikiamos pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientų patogumui įsteigtas atskiras profilaktinių patikrinimų kabinetas, veikia skubios pagalbos kabinetas, profilaktinis vaikų sveikatos priežiūros ir skiepų kabinetas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
ŠEIMOS MEDICINOS KLINIKA

Eivenių g. 2
50161, Kaunas
Tel. +370 37 326257
Faksas: +370 37 337506
El. p.: seimos.medicinos.klinika@kaunoklinikos.lt

Administratorė Ida LISECKIENĖ (Eivenių g. 2)
Tel. +370 37 326257
El. p.: ida.liseckienė@kaunoklinikos.lt

Administratorė Kristina LAZARAVIČIENĖ
Tel. +370 37 201617
El. p: kristina.lazaraviciene@kaunoklinikos.lt

Administratorius Gediminas RAILA (Eivenių g. 2)
Tel. +370 37 326257
El. p.: gediminas.raila@kaunoklinikos.lt

Slaugos administratorė Rūta ČEPŠIENĖ
Tel. +370 37 326642
El. p: ruta.cepsiene@kaunoklinikos.lt

Registracija pas šeimos gydytoją tel. +370 37 327032 / +370 37 201617
Registracija pas pirmines ambulatorines psichikos paslaugas teikiančius specialistus tel. +370 37 201617

Šeimos medicinos klinika teikia pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei pirmines ambulatorines psichikos paslaugas adresu Eivenių g. 2. 

Šeimos medicinos klinika
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos komandiniu principu: klinikoje dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, akušerės, socialinis darbuotojas. Ypatingas dėmesys skiriamas profilaktinės sveikatos patikrinimo programoms, poliligotiems pacientams, lėtinių ligų prevencijai ir gydymui.

Šeimos medicinos klinikos administratorė doc. Ida LISECKIENĖ
Tel. +370 37 326257
El. p.: ida.liseckiene@kaunoklinikos.lt

Šeimos medicinos klinikos administratorius dr. Gediminas RAILA
El. p.: gediminas.raila@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Rūta ČEPŠIENĖ
Tel. +370 37 326642
El. p.: ruta.cepsiene@kaunoklinikos.lt

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos paslaugos 
Konsultuoja gydytojai psichiatrai, medicinos psichologė, socialinė darbuotoja. Teikiamos visos pirminės psichikos sveikatos paslaugos komadiniu principu. Neįgalūs pacientai konsultuojami namuose.
Pirmines psichikos sveikatos paslaugas teikiančio padalinio administratorė Kristina LAZARAVIČIENĖ
Tel. +370 37 201617
El. p.: kristina.lazaraviciene@kaunoklinikos.lt

Šeimos medicinos klinikos gydytojai ruošia ir skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose, nuolat rengiami ir publikuojami straipsniai, organizuojamos mokslinės praktinės konferencijos įvairiomis aktualiomis šeimos gydytojams temomis.

Vykdyti ir vykdomi projektai:

"Quality and Costs of Primary Care in Europe" ( EUprimecare"). Projekte analizuojami PSP sistemų modeliai ES šalyse, PSP teikiamų paslaugų apimtys, kokybė ir efektyvumas ES finansuojamas tarptautinis projektas Nr. 241595. Laikotarpis 2010-2012 m. 
"Community-embedded Reproductive health care for adolescens" ( "CERCA"). Projekte analizuojamos bendruomeninių resursų mobilizacijos galimybės stiprinant paauglių lytinę ir reprodukcinę sveikatą PSP lygmenyje Lotynų Amerikos šalyse. ES finansuojamas tarptautinis projektas Nr. 241615. Laikotarpis 2010 - 2014 m.
„Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose“ (TABESORI). Bendradarbiavimas su LSMU ŠMK su VDU Socialinės gerovės institutu. Lietuvos mokslo tarybos projektas Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui Laikotarpis 2012 -2013 m.

Šeimos medicinos klinikos personalas dalyvauja rengiant šeimos medicinos specialistus - Šeimos medicinos rezidentūros programa (3 metai). Specialus Šeimos medicinos modulis dėstomas Sporto medicinos rezidentūros studentams (12 kreditų) bei Klinikinės farmakologijos rezidentams (6 kreditai). Šeimos medicinos pagrindai dėstomi Medicinos fakulteto (2 kreditai) ir Slaugos fakulteto (3 kreditai) studentams. Pirminės sveikatos priežiūros pagrindai - Visuomenės sveikatos fakulteto studentams (3 kreditai) bei sveikatos fakulteto studentams (3 kreditai).

Studijų administratorė Gienė STASIULIENĖ
Tel. +370 37 326670
El. p.: giene.stasiuliene@lsmuni.lt

Studijų administratorė Gitana BALTRITIENĖ
Tel. +370 37 703438
El. p.: gitana.baltrimiene@lsmuni.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

Prof. dr. Leonas VALIUS
Prof. dr. Lina JARUŠEVIČIENĖ
Prof. dr. Daina Krančiukaitė-BUTYLKINIENĖ
Doc. dr. Ida LISECKIENĖ
Doc. dr. Auksė DOMEIKIENĖ
Dr. Gediminas URBONAS
Dr. Gediminas RAILA
Dr. Asta AUKŠTAKALNIENĖ
Lekt. Šarūnas MAČINSKAS
Asist. Kristina LAZARAVIČIENĖ
Asist. Olga VASILIAUSKIENĖ
Asist. Laimutis GEDMINAS
Asist Nijolė GARŠVIENĖ
Asist. Jūratė RANDAKEVIČIENĖ
Asist. Rūta MINELGIENĖ
Asist. Jolanta SAUSERIENĖ
Asist. Aistė ČESNULEVIČIENĖ
Asist. Gintarė JAZDAUSKAITĖ

Klinikos vadovas
prof. dr. Leonas VALIUS

Šeimos gydytojas
Tel. +370 37 326257
El. p.: leonas.valius@kaunoklinikos.lt

Gydytojai:

Rima ADOMAITIENĖ
Socialinė darbuotoja
Tel. +370 37 703420 / +370 37 326645
El.p: rima.deltuvaite@gmail.com
Domėjimosi sritys: socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigoje, bendravimo psichologija, kognityvinė elgesio terapija.

dr. Asta AUKŠTAKALNIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 326791
El.p: asta.aukstakalniene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra.

Aistė ČESNULEVIČIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 703477
El.p.: aiste.cesnuleviciene @kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: pirminės sveikatos priežiūros organizavimas ir kokybė, lėtinių ligų naujausios gydymo galimybės.

doc. Auksė DOMEIKIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 327114
El.p: aukse.domeikiene@yahoo.com
Domėjimosi sritys: lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra, sergančiųjų cukriniu diabetu sveikatos priežiūra ir ligos kontrolė, mitybos ir fizinio aktyvumo korekcija.

Nijolė GARŠVIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 326791
El.p: nijole.garsviene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: lėtinių neinfekcinių ligų prevencija.

Laimutis GEDMINAS
Šeimos gydytojas
Tel. +370 37 327014
El.p: laimutis.gedminas@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: informacinės sistemos, elektroninės paslaugos pirminėje asmens sveikatos priežiūroje bei šeimos gydytojo darbe.

Gintarė JAZDAUSKAITĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 201617
El.p: g.jazdauskaite@gmail.com
Domėjimosi sritys: telemedicina ir jos plėtojimas pirminėje sveikatos priežiūroje, slaugomų pacientų sveikatos priežiūra ir jos kokybės gerinimas.

Simona KUŠLEIKIENĖ
Gydytoja psichiatrė
Tel. +370 37 201617
Domėjimosi sritys: depresijos ir kiti nuotaikų sutrikimai, nerimo, miego sutrikimai, priklausomybės, vyresnių žmonių psichikos sutrikimai.

Kristina LAZARAVIČIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel.+370 37 327114 / +370 37 201617
El.p: kristina.lazaraviciene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: nėščiųjų moterų ir vaikų sveikatos priežiūra, profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir lėtinių ligų prevencija, pirminės psichikos sveikatos paslaugų organizavimas ir kokybės gerinimas.

Sigutė LIEGIŪTĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 201617
El.p: s.liegiute@gmail.com
Domėjimosi sritys: poliligotumas, lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra, užkrečiamos infekcinės ligos ir atsparumo antibiotikams kitimo ypatumai.

doc. Ida LISECKIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 326257
El.p: ida.liseckiene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: poliligotumas, lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra, pirminės sveikatos priežiūros organizavimas ir kokybė.

Šarūnas MAČINSKAS
Šeimos gydytojas
Tel. +370 37 327032
El.p: sarunas.macinskas@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kokybė.

Rūta MINELGIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 703489
El.p: ruta.minelgiene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: šeimos sveikatos priežiūra, sergančiųjų lėtinėmis ligomis priežiūra, neurologija ir psichiatrija, gydytojo ir paciento santykiai.

dr. Gediminas RAILA
Šeimos gydytojas
Tel. +370 37 703489
El.p: gediminas.raila@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: ligų prevencija pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, šeimos gydytojo veiklą įtakojantys veiksniai, rizikos faktorių korekcija.

Jūratė RANDAKEVIČIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 327183
El.p: jurate.randakeviciene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: visos šeimos sveikatos priežiūra, sergančiųjų osteoporoze sveikatos priežiūra, akių ligos šeimos gydytojo darbe.

Jolanta SAUSERIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 703477
El.p: jolanta.sauseriene@gmail.com
Domėjimosi sritys: imunopofilaktika, poliligotumas, lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra.

dr. Gediminas URBONAS
Šeimos gydytojas
Tel. +370 37 327183
El.p: gediminas.urbonas@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: kvėpavimo takų infekcijos šeimos gydytojo darbe, lėtinių ligų ilgalaikė priežiūra pirminės sveikatos priežiūros grandyje.

Olga VASILIAUSKIENĖ
Šeimos gydytoja
Tel. +370 37 327014
El.p: olga.vasiliauskiene@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritys: bendravimas su pacientais ir konsultacijos ypatumai, vaikų sveikatos priežiūra šeimos gydytojo darbe.

Dalia VĖLAVIČIENĖ
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Tel. +370 37 201617
Domėjimosi sritys: vaikų ir paauglių psichikos sveikatos sutrikimai.

Justina ZELIONKAITĖ
Medicinos psichologė
Tel. +370 37 201617
El.p: zelionkaite.justina@gmail.com
Domėjimosi sritys: lytinė sveikata, psichosomatika, hipnoterapija, emociniai sutrikimai, tarpusavio santykiai.

Danguolė ŽALIAUSKIENĖ
Gydytoja psichiatrė
Tel. +370 37 201617
Domėjimosi sritys: psichikos sveikatos politika, suaugusių ir vaikų santykiai, psichoonkologija.

X